ຮ້ານເຮັດວຽກ ຮູບພາບ

WORKSHOP PHOTOS1
WORKSHOP PHOTOS3
WORKSHOP PHOTOS2
WORKSHOP PHOTOS4

ງານວາງສະແດງຮູບພາບ

EXHIBITION PHOTOS (6)
EXHIBITION PHOTOS (2)
EXHIBITION PHOTOS (3)
EXHIBITION PHOTOS (5)
EXHIBITION PHOTOS (4)
EXHIBITION PHOTOS (7)
EXHIBITION PHOTOS (1)

ສົ່ງອອກຕະຫຼາດ

ຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ UP ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດ.

Export Markets2